No products in the cart.

Normy europejskie i certyfikaty

Normy europejskie i certyfikaty

Oferujemy wyposażenie wytworzone zgodnie z europejskimi normami. Posiadamy odpowiednie certyfikaty i atesty. Dbamy o to, aby każdy element i materiał spełniał wszelkie wymogi bezpieczeństwa, by zapewnić dzieciom spokojną zabawę.

Wszystkie meble oraz urządzenia zabawowe oferowane przez Innovative Furniture Corporation Sp. z o.o. są certyfikowane i atestowane. Naszym priorytetem jest, aby produkty spełniały wszelkie wymogi określone w normach z grupy PN-EN 1176 odnoszących się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określających wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw.

Spełnienie rygorystycznych wymogów prawnych pozwala Innovative Furniture Corporation Sp. z o.o. na nanoszenie na swoje produkty znaku CE – który stanowi oświadczenie producenta o uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury oceny zgodności z normami europejskimi. Wszystkie produktu Innovative Furniture Corporation Sp. z o.o. są objęte Deklaracją Zgodności CE bądź uzyskaliśmy w stosunku do nich Certyfikaty Zgodności wydane przez jednostkę notyfikowaną, realizując procedurę oceny zgodności z normami europejskimi. W ramach uzyskiwania Certyfikatu Zgodności, nasze produkty zostały poddane specjalistycznym badaniom technicznym oraz analizie potencjalnych ryzyk, natomiast dokumentacja techniczna została poddana analizie formalno-prawnej zgodności z przepisami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wprowadzane na rynek zabawki muszą pozostawać w zgodności z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (zwanej „Dyrektywą zabawkową”). Dyrektywa ta zawiera szczegółowe wymogi bezpieczeństwa dla zabawek, których spełnienie jest konieczne dla wprowadzenia ich na rynek.

Wszystkie produkty przedstawiane w ramach niniejszej oferty spełniają wymogi bezpieczeństwa wskazane w powyższej Dyrektywie oraz w Normach Zharmonizowanych, co potwierdza nanoszone na nie znak CE.

Zgodność z przepisami nakładającymi wymogi bezpieczeństwa zostało potwierdzone przez uzyskanie Certyfikatu Zgodności CE wydanego przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.

W ramach przeprowadzania oceny zgodności naszych produktów z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, przeprowadzona została analiza zagrożeń chemicznych, fizycznych, mechanicznych, elektrycznych, palności i higieny. W wyniku tych czynności ustalono, że oferowane przez nas produkty są bezpieczne oraz nie stwarzają żadnego z wskazanych powyżej potencjalnych zagrożeń.

Amet mattis vulputate enim nulla aliquet. Id porta nibh venenatis cras sed felis dictumst vestibulum rhoncus est.
[instagram-feed cols=3 imagepadding=2]
Quick links

Zapisz się do naszego newslettera

    x
    Bądź na bieżąco

    Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.