Normy europejskie i certyfikaty

Normy europejskie i certyfikaty

Dzieci są dla nas najważniejsze. Dlatego już na etapie projektowania, dbamy o to, aby każdy mebel i konstrukcja były zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa. Bo chociaż podążamy za dziecięcą wyobraźnią, to zawsze pamiętamy o normach i przepisach, dzięki którym zapewniamy maluchom zabawę w najbezpieczniejszych warunkach.  

 

Naszym priorytetem jest, aby produkty spełniały wszelkie wymogi określone w normach z grupy PN-EN 1729 odnoszących się mebli dziecięcych w instytucjach edukacyjnych, a w szczególności w żłobkach, przedszkolach, punktach opieki dziennej i klubach malucha oraz normach z grupy PN-EN 1176 odnoszących się do wyposażenia placów zabaw, czyli naszych słynnych małpich gajów i ogrodowych placów zabaw. 

 

Spełnienie rygorystycznych wymogów pozwala SmallHumanDesign na nanoszenie na swoje produkty znaku CE – który stanowi oświadczenie producenta o uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury oceny zgodności z normami europejskimi. Wszystkie produkty SmallHumanDesign są objęte Deklaracją Zgodności CE, realizując procedurę oceny zgodności z normami europejskimi, bądź uzyskując w stosunku do nich Certyfikaty Zgodności wydane przez niezależną jednostkę certyfikowaną. W ramach uzyskiwania Certyfikatu Zgodności nasze produkty zostały poddane specjalistycznym badaniom technicznym oraz analizie potencjalnych ryzyk. Natomiast dokumentacja techniczna została poddana formalno-prawnej analizie zgodności z przepisami.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wprowadzane na rynek zabawki muszą pozostawać w zgodności z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (zwanej „Dyrektywą zabawkową”). Dyrektywa ta zawiera szczegółowe wymogi bezpieczeństwa dla zabawek, których spełnienie jest konieczne dla wprowadzenia ich na rynek.

 

Nasze produkty spełniają także wymogi bezpieczeństwa wskazane w powyższej Dyrektywie oraz w Normach Zharmonizowanych, co potwierdza nanoszone na nie znak CE. Zgodność z przepisami nakładającymi wymogi bezpieczeństwa zostało potwierdzone przez uzyskanie Certyfikatu Zgodności CE wydanego przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC.

 

W ramach przeprowadzania oceny zgodności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, nasze produkty zostały poddane analizie w oparciu o kryterium zagrożeń chemicznych, fizycznych, mechanicznych, elektrycznych, palności i higieny. W wyniku tych czynności ustalono, że oferowane przez nas produkty są bezpieczne oraz nie stwarzają żadnego ze wskazanych powyżej potencjalnych zagrożeń.

 

W przypadku naszych małpich gajów już na etapie projektowania współpracujemy z niezależną jednostką inspekcyjną kompleksowo zajmująca się problematyką bezpiecznej zabawy. Dzięki temu, mamy pewność, że proponowane przez nas rozwiązania będą w pełni bezpieczne i funkcjonalne. Analiza projektu nie jest obowiązkowa, jednak ma ogromne znaczenie dla dalszych prac nad placem zabaw. Możemy na tym etapie ulepszyć nasz projekt i wprowadzić modyfikacje przed budową konstrukcji. Dbamy o bezpieczeństwo naszych produktów od postawienia pierwszego znaku na rysunku, aż po dokręcenie ostatniej śrubki w gotowej konstrukcji.

Amet mattis vulputate enim nulla aliquet. Id porta nibh venenatis cras sed felis dictumst vestibulum rhoncus est.
[instagram-feed cols=3 imagepadding=2]
Quick links